De uitvaart

'Omdat er liefde is
bestaat er geen voorbij
in alle eeuwigheid
ben jij'.

 Toon Hermans

Een uitvaart is een zeer persoonlijk gebeuren. Het is erg belangrijk dat het afscheid tot een bijzondere en blijvende herinnering kan worden. Als je een dierbare verliest kun je als het ware in een soort verdoving, verdwazing en vervreemding komen. Het lijkt erop dat de werkelijkheid niet tot je doordringt.

Eigenlijk zijn dit beschermende reacties; je geest wordt tijdelijk geblokkeerd om het volle besef van het verlies even tegen te houden.

Als geestelijk begeleider *)  bied ik daarom mijn diensten aan om zorg te dragen voor diverse inhoudelijke aspecten van de uitvaart. Deze worden gevormd door een persoonlijke toespraak, eventueel aangevuld met een ceremonie, geheel vormgegeven naar uw wensen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u een spirituele / religieuze ceremonie wenst, maar zonder 'officiële' voorganger (priester, dominee, enzovoorts). En gelukkig kan dat! Persoonlijk, warm en betrokken.

Het kan zo een mooi geheel worden; samen met u zal ik dan een programma samenstellen om de plechtigheid een persoonlijke vorm en inhoud te geven.

 

*) Vaak wordt de term 'ritueelbegeleider' genoemd.